onsdag 3. februar 2010

Mitt beste foto


Dette bildet synes jeg er veldig flott og har derfor valgt å ha det som mitt beste foto. Også her har jeg brukt speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg veldig bra, og at jeg har valgt å holde det i svart hvitt og bare ha farge  på bare noen bygninger. Dette synes jeg skapte en god komposisjon. Lyset i originalbildet er veldig kaldt noe som kommer godt frem på de fargede feltene. Fargetonene er blå men det er egentlig bare pent. Dette bildet vil jeg legge under kategorien arkitektur. Og det viktigste jeg har lært med å ta dette bildet er at landskapsbilder kan bli mye mer interessante hvis du redigerer dem og skaper forskjellige effekter. 

5 kategorier

På dette bildet var idéen å ekspremitere med flere lag. Dette var egentlig to flotte og enkle bilder, men jeg følte det manglet noe på dem. Men ved å sette sammen de to bildene følte jeg at jeg fikk frem et spennende uttrykk. På dette bildet er det brukt speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er bra der jeg har valgt å la "linjene" gå i forskjellige retninger. Mens det ene laget har en bølgeform har det andre laget en spennende sirkelikomposisjon. Sammen synes jeg disse passet veldig godt og ga et flott uttrykk. Lyset synes jeg også er bra. Skyggen er på nesten samme sted i begge bildene noe som gir en helhet. I tilegg har jeg bevisst brukt skyggene til de bølgeformede grenene i bildet. Selv om bildet ikke inneholder  rette striper vil jeg bruke bildet i kategorien striper, rett og slett fordi jeg synes de organiske formene fortsatt er striper. I dette bildet har jeg lært hvor mye bedre et bilde kan bli hvis du bruker flere bilder oppå hverandre og lager en helhet.


Her har jeg funnet dette fargerike teppet som hang på en vegg. Idéen min var egentlig å ta bildet av det i en vinkel som ga en flott komposisjon. Som alle bildene er også dette tatt med et speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er veldig bra. Stripene på teppet er egentlig vanrette men ved å ta bildet i denne vinkelen skaper jeg en illusjon om at stripene beveger seg mot et forsvinningspunkt. Uten dette tror jeg bildet ikke ville vært interessant. Lyset synes jeg også er bra. Det kommer egentlig fra en lampe i taket og gir et lys over hele motivet, men allikevel ser det ut som om lyset kommer fra ene siden. Dette fotoet hører garantert inn under kategorien striper. Og det jeg har lært er at sterke farger ikke nødvendigvis tar fokuset bort fra selve motivet men kan fremheve det. Jeg har også lært at hvilken vinkel bildet er tatt i har mye å si for uttrykket.
Dette bildet har jeg lagt ut på bloggen før. Det er en bygning i New York og grunnen til at jeg vil ha det med er at jeg synes det passet godt til kategorien arkitektur. Her er det brukt et speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er veldig bra på dette bildet. Også her forsvinner linjene i bygget inn i et forsvinningspunkt og skaper spenning i bildet. Men det er lyset som fremhever komposisjonen. Lyset på toppen skaper en spennende effekt og en kontrast til den nederste delen. Her har jeg lært at et relativt enkelt motiv kan skape et spennende bilde hvis komposisjonen er bra.


Idéen bak dette bildet var egentlig å vise striper i hverdagslivet. På grunn av vinduet har jeg valgt å legge det under kategorien striper. Også her er det brukt speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er fin. I bildet får du både med litt av insiden av bygget i tilegg til det flotte landskapet/været utenfor. For å fremheve denne kontrasten mellom det harde og det myke har jeg valgt å holde bildet i svart hvitt og la naturen utenfor være i farger. Dette synes jeg fungerte ganske bra. Som du kan se på bildet er lyset ute mykt mens det innenfor vinduet ikke er noe særlig lys og litt kaldere. Denne kontrasten synes jeg fungerte bra. Også i dette har jeg lekt litt i photoshop og prøvd meg frem med å kombinere svart/hvitt og farger. Og dette har lært meg å se hvordan uttryket i bildet forandret seg ettersom hva effekter jeg brukte.
Her var idéen å fokusere på kontraster. I komposisjonen har du kontrasten mellom de vannrette stripene og de mer lodrette "stripene". I tilegg har du kontrasten mellom det lyse (hvite) og det mørke (svarte). Dette bildet er også tatt med speilreflekskamera. Lyset synes jeg er bra. Det er mykt og fremhever også stripene i glasset. Dette bildet vil jeg også legge under kategorien striper. I dette bildet har jeg lært at kontraster skaper spenning i et motiv enten der er mellom former eller farger.
Dette bildet vil jeg legge under portrett. Det er tatt i studio med speilreflekskamera og annet utstyr. Her var idéen å vise at portrettbilder ikke nødvendigvis trenger å tas med kun en person i bildet. Denne komposisjonen synes jeg er bra. Den er spennende og er et portrett selv om det ikke er et tradisjonelt portrett. Lyset synes jeg er bra. Utstyret i studio var bra og ga et ganske naturlig lys. Her vil jeg si at jeg har lært at lyset har veldig mye å si for hvordan et portrett blir, og at det ikke alltid er like lett å få til et bra portrett av flere personer. 
Dette bildet tok jeg en vinterdag i en park. Idéen var å få noen bilder som kunne passe godt til kategorien vinter. Også her har jeg brukt speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er bra der du får frem kontrasten mellom det mørke og det lyse. Lyset er også bra. Snø gir vanligvis et naturlig og kaldt lys overalt men her har jeg fokusert på lyset fra solen. Det er varmere og skaper en spennende effekt i bildet. Her har jeg lært at det ikke alltid er like enkelt å få bra naturbilder og at komposisjonen har mye å si.På dette bildet var idéen å få frem kontraster og stemning. Selv om bildet har en julekule viser lyset og mørket en varm og god stemning. Også her har jeg valgt å ta bildet med et speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er bra og den får godt frem kontrasten mellom lys og mørk. I tilegg gjentas lyset i den blanke kulen. Lyset blir også veldig mykt på dennne måten. Bildet har jeg valgt å legge under kategorien vinter på grunn av at jeg forbinder mørke og jul med vinterhalvåret. Her har jeg også lært at stemning og uttrykk i bilder kan ha like mye å si for et bilde som motivet.


Her var idéen å ha et annet vintermotiv enn bare snø. Også dette bildet er tatt med speilreflekskamera. Komposisjonen synes jeg er bra og den viser bare et uttklipp av broen noe som skaper en flott komposisjon. Lyset synes jeg også er bra, som sagt skaper snø et flott lys. Også dette bildet har jeg valgt å legge under kategorien vinter. Her har jeg lært at snøbilder ofte blir flottere i svart/hvitt enn i farger rett og slett fordi det skaper kontraster og fremhever motivet.